POSTRADO
Nabízíme lekce anglického jazyka pro organizace i jednotlivce, vhodné pro pokročilejší studenty. Styl výuky je zaměřen na rozvíjení a upevnění dorozumívacích schopností v anglicky mluvícím prostředí.

anglická konverzace
anglická konverzace se specializací na ekonomii a účetnictví
nejvhodnější pro individuální výuku

Vyučuje rodilý mluvčí (Filipíny) bez znalosti českého jazyka.